Siirry Nuori Suomi -organisaation sivuille
 

Yhteys vanhempiin

 

Ohjaajan on hyvä opetella tuntemaan lasten vanhemmat. Säännölliset vanhempainillat (esimerkiksi 1–2 kertaa vuodessa) luovat hyvät puitteet kertoa ryhmän yhteisistä tavoitteista, pelisäännöistä sekä siitä, kuinka tehdään ryhmää ja sen toimintaa koskevat päätökset.

 

Vanhempainilloissa voidaan myös yhteisesti sopia vanhempien ja ohjaajan roolit. Silloin vältytään turhilta epäluuloilta ja jokainen voi toimia parhaaksi näkemällään tavalla hankaloittamatta kenenkään muun toimintaa. à ”Puhalletaan yhteiseen hiileen.”

 

Ohjaajan ja vanhempien on hyvä käydä myös yhteisiä kasvatuskeskusteluja. Kun kasvatusperiaatteet on yhteisesti sovittu ja niitä noudatetaan, ohjaajan työ helpottuu henkisesti huomattavasti verrattuna sellaiseen tilanteeseen, jossa ohjaaja joutuu yksin kantamaan vastuuta kasvatuksellisista ratkaisuista. (Esim. siitä kenen lapsen kiroilemiseen voi puuttua ja kenen ei.)

 

Yhteisten sopimusten jälkeen ohjaajalla on vanhempien tuki takana ja heiltä saadut valtuudet puuttua ei toivottuun käyttäytymiseen. 

 

Oman työssä ja harrastuksessa jaksamisen kannalta ohjaajan kannattaa ilmoittaa vanhemmille jokin selkeä ja rajattu ajankohta, milloin hänelle voi esimerkiksi soittaa. Jos ohjaaja on vanhempien tavoitettavissa 24 tuntia vuorokaudessa, hän on vaarassa uupua. Jokainen ohjaaja tarvitsee myös omaa aikaa.

 

© Nuori Suomi ry 


 
  Siirry Lastenliikeiltapaiva sivuille sponsorit
liikuntaleikki liikuntavinkki