Siirry Nuori Suomi -organisaation sivuille
 

Vuorovaikutus lapsen kanssa

 

Jokainen lapsi on yhtä tärkeä ja arvokas!  

 

Lapsen ihmisarvo ei riipu hänen taidoistaan eikä älykkyydestään. Jokaisella lapsella on oikeus liikkua omalla taitotasollaan ja kehittää itseään omasta motivaatiosta ja fyysisistä edellytyksistä lähtöisin.

 

Kaikkea ihmisten välistä vuorovaikutusta tulisi hallita keskinäinen kunnioitus. Kun aikuinen kunnioittaa lasta ja ymmärtää lapsen kehitysiän vaikutuksen kaikkeen lapsen toimintaan, aikuisella on edellytyksiä toimia lapsilähtöisesti.

 

Tutustu lapsen kehitykseen mahdollisimman hyvin ja selvitä, miten eri-ikäiset lapset kokevat ja ilmaisevat erilaisia asioita. 

 

 

Lue aiheesta lisää:

Keltikangas-Järvinen, L.2004. Temperamentti – ihmisen yksilöllisyys. Helsinki: WSOY.

 

Numminen, P. 2005. Avaa ovi lapsen maailmaan. Tampere: Pilot-kustannus.

 

© Nuori Suomi ry 

 


 
  Siirry Lastenliikeiltapaiva sivuille sponsorit
liikuntaleikki liikuntavinkki