Siirry Nuori Suomi -organisaation sivuille
 

Ohjaajana toimiminen

 

Ohjaaja on hyvin usein lasten esikuva, idoli. Lapset seuraavat tarkasti ohjaajan käyttäytymistä, puhumista sekä pukeutumista. Lapset tekevät johtopäätöksiä ohjaajan ajatus- sekä arvomaailmasta ja he jäljittelevät niin ohjaajansa pukeutumista kuin toimintaakin.

Esikuvana oleminen vyöryttää ohjaajan harteille suuren vastuun. Siksi ohjaajan on hyvä tietoisesti pohtia omaa rooliaan ja sitä, millaisena esikuvana hän haluaa lapsille olla.

Ohjaaja on aina lasta vanhempi ja siksi hänen tulee myös muistaa oma roolinsa: ohjaaja on aina ensisijaisesti kasvattaja. Ohjaajan tulee tarvittaessa uskaltaa asettaa rajoja.

Sinun on tärkeää toimia itse niin kuin opetat: ”Tee niin kuin minä sanon, ei niin kuin minä teen” -lause ei kuulu lasten ohjaajalle.    

 

© Nuori Suomi ry  

 


 
  Siirry Lastenliikeiltapaiva sivuille sponsorit
liikuntaleikki liikuntavinkki