Siirry Nuori Suomi -organisaation sivuille
 

Lasten liikunnan kirjallisuutta                                                                          

 

          Ahonen, T. & Aro, T. (toim.) 1999. Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Juva, WSOY.

          Asanti, R. 2004. Liikuntakerho 7–12-vuotiaille. Seuratoimintaan osallistumattomien lasten aktivointia Turun kouluissa.

          Heikinaro-Johansson, P. & Kolkka, T. 1998. Koululiikuntaa kaikille.

          Huovinen, T. 2004.  Tarkkaavaisuuden ongelmat liikuntatunnilla. Liikunnanopettaja 1/2004.

          Huovinen, T. (toim.) 2003. Talviliikuntaa kaikille.

          Ikonen, O. 2000. Oppimisvaikeudet ja opetus. Juva, WS Bookwell Oy.

          Ikonen O. (toim.) 1993. Erilainen oppija 1. Erityisopetuksessa kehitettyjä arviointi- ja opetusmenetelmiä. Juva, WSOY:n graafiset laitokset.

          Kerola, K. 2001. Struktuuria opetukseen. Selkeys ja rakenteet oppimisen edistäjänä. PSkustannus, Opetus 2000 -sarja.

          Kuutamo, O. & Hölsömäki, H. 2005. Soveltavan liikunnan apuvälineet.

          Lahtinen U. 1997. Liikunnallako oppii? Strandén, K. (toim.) Ei tyhmä vaan erilainen oppija. Helsinki, Stakes.

          Luukkonen, E. & Sääkslahti, A. 2002–2004. Liikunnan salaisuudet 1–3.

          Michelsson, K. Miettinen, K. & Saresma, U. 2000. AD/HD nuorilla ja aikuisilla. 

          Mälkiä, E. & Rintala, P. 2002. Uusi erityisliikunta.

          Numminen, P. 2005. Avaa ovi lapsen maailmaan.

          Numminen, P. 1996. Kuperkeikka. Varhaiskasvatuksen liikunnan didaktiikkaan. Helsinki, Gummerus.

          Ota minut mukaan -opas. LKL-hanke 2005.

          Rintala, P., Ahonen, T., Cantell, M. & Nissinen, A. (toim.) 2005. Liiku ja opi. Liikunnasta apua oppimisvaikeuksiin. Keuruu, Otavan Kirjapaino Oy.

          Sauna-aho, O. 2002. Kun lapsella on tarkkaavaisuushäiriö. Luentomoniste. http://www.edu.lahti.fi/~tukipro/luent179.htm

          Sherborne, V. 2000 (2nd Edition). Developmental Movement for children.

          Taitavaksi vedessä. Soveltavaa uinnin opetusta erityistukea tarvitseville uimareille. 2004. Ruskeasuon koulu.

          Zimmer, R. 1996. Motorik und Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern. 2. Auflage. Schondorf: Verlag Hofmann.

 


 
  Siirry Lastenliikeiltapaiva sivuille sponsorit
liikuntaleikki liikuntavinkki