Siirry Nuori Suomi -organisaation sivuille
 

Oppiminen

 
Havaintomotorisilla taidoilla on merkittävä rooli uusien taitojen oppimisessa. Lapsi oppii yrityksen ja erehdyksen kautta kokeilemalla ja toistamalla erilaisia asioita. Palauta mieleen Ohjaajan oppaan kohta ”havaintomotoriset taidot.”

 

Oppimiseen vaikuttaa havaintotoimintojen lisäksi myös motivaatio.

 

Motivaatio

Oppimisen perusedellytyksenä on, että oppija on kiinnostunut opetettavasta asiasta!
 

Yleensä lapset ovat hyvin motivoituneita liikkumaan ja leikkimään. He jaksavat toistaa tehtäviä niin kauan kuin tekeminen tuottaa heille mielihyvää.

 

-          Uuden taidon oppiminen tuottaa mielihyvää ja tätä kautta motivaatio on korkealla.

-          Kun taito hallitaan hyvin eikä sen ylläpitäminen vaadi suuria ponnisteluita, alkaa motivaatio hiipua

è     Muuntelemalla harjoitusmenetelmiä, -välineitä, -maastoa tai liikuntamuotoja sopivin väliajoin ylläpidetään motivaatiota

è     Uusi kiinnostaa aina! Muista kuitenkin, ettei kaikkea tarvitse jatkuvasti muuttaa, vaan mukana on hyvä olla myös tuttuja elementtejä.

 

 

Liikkumaan motivoitumisessa on yksilöllisiä eroja:

-          Osa lapsista innostuu liikkumaan, kun tavoitteena on jokin määrällinen tavoite (esim. hiihto- tai pyöräilykilometrien kerääminen)

-          Osa lapsista innostuu liikkumaan onnistumisen elämysten ja mielihyvän kokemusten kautta. Heille liikkumisen täytyy tuntua mukavalta.

-          Osa lapsista motivoituu liikkumaan vain siksi, että kaveritkin liikkuvat. Näille lapsille on tärkeä kuulua ryhmään ja osallistua muiden mukana yhteiseen tekemiseen.

 

Ohjaajan on hyvä tiedostaa lasten motivoitumiseen vaikuttavat yksilölliset piirteet. Mitä paremmin ohjaaja pystyy huomioimaan erilaisia liikkujia, sitä useammassa lapsessa hän pystyy sytyttämään liikuntakipinän. 

 

 

Lue aiheesta lisää:

 

Heikinaro-Johansson, P., Huovinen, T. & Kytökorpi, L. (toim.) 2003. Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY.

 

Tynjälä, P. 2002. Oppiminen tiedon rakentamisena. Helsinki: Tammi.

 

© Nuori Suomi ry 


 
  Siirry Lastenliikeiltapaiva sivuille sponsorit
liikuntaleikki liikuntavinkki