Siirry Nuori Suomi -organisaation sivuille
 

Liikuntataidot

Miten liikuntataidot kehittyvät – motorinen oppiminen

 

Alkeismalli

-         Kaikista motorisista taidoista opitaan ensimmäisenä niin sanottu alkeismallin vaihe.

-         Alkeismallin vaiheessa lapsi hahmottaa liikeradan, mutta suoritus on usein hidas ja siinä on mukana koko keho ja kaikki lihakset.

-         Alkeismallin vaiheessa lapsi kiinnittää kaiken huomionsa itse suoritukseen. Siksi ”hän ei näe eikä kuule muita”.

 

Kehittynyt malli

-         Toistojen myötä uusi taito alkaa vähitellen muuttua sujuvammaksi.

-         Lapsi oppii käyttämään suorituksen kannalta tarpeellisia lihaksia ja rentouttamaan ne lihakset, joita siinä ei tarvita.

-         Tässä vaiheessa lapsi voi jo kiinnittää huomiota ympäristöön ja mukauttaa toimintaansa esimerkiksi vaihtelevan maaston tarpeita vastaavaksi. Tässä vaiheessa pelit ja leikit jo onnistuvat.

 

Ihannemalli

-         Tuhansien toistojen kautta saavutetaan optimaalinen suoritustekniikka - ihannemallin vaihe.

-         Tässä vaiheessa suoritus on automatisoitunut eli suorittaminen ei vaadi lapsen jatkuvaa itsensä tarkkailua.

-         Lapsi voi kiinnittää huomiota ympärilleen, hän voi seurata esimerkiksi pelikentällä muiden pelaajien liikkumista ja suhteuttaa oma sijoittuminen muiden liikkumiseen.

-         Automatisoituneessa vaiheessa lapsi osaa myös säädellä voimaa ja esimerkiksi suunnata lyöntiään.

 

Muista: Motoriset taidot kehittyvät erilaisten suoritustapojen kokeilujen kautta, yrityksen ja erehdyksen sekä oivallusten myötä. Erilaiset kokeilut synnyttävät uusia hermoverkkoja ja toistot vahvistavat suorituksen aikaansaavien hermoverkkojen tiedonkulun nopeutta. Lapsi jaksaa toistaa uutta taitoa, jos ympäristö, välineet ja liikuntatehtävät välillä vaihtuvat. Esimerkiksi erilaiset liikuntaradat ja -tehtävät ovat tähän hyviä.

 

Lajitaitojen kehittyminen

Eri liikuntalajien perustaidot kehittyvät motorisista perustaidoista. Motoriset perustaidot muuntuvat kuhunkin ympäristöön ja tilanteeseen parhaiten soveltuviksi lajitaidoiksi.

 

Lajitaitojen kehittymiseen vaikuttavat eri ympäristöistä saatavat monipuoliset hermostolliset aistimukset. Lihas-jänne- ja tasapainoaistimuksista saatavan ns. sisäisen palautteen (eli kinesteettisen palautteen) perusteella lapsi pyrkii muuntamaan suoritustekniikkaansa taloudellisemmaksi suhteessa tilan, ajan ja voiman käyttöön.

 

Pallopeleissä ja -leikeissä voidaan myös pelin sääntöihin ja taktiikkaan liittyvillä kysymyksillä ohjata lasta oppimaan lajin kannalta tarkoituksenmukaisia suoritustekniikoita.

 

 

Lue aiheesta lisää:

 

Numminen, P. 1997. Kuperkeikka varhaiskasvatuksen liikunnan didaktiikkaan. Helsinki: Lasten keskus.

 

Numminen, P. & Laakso, L. 2001. Liikunnan opetusprosessin A,B,C. Liikuntakasvatuksen julkaisuja 5. Jyväskylän yliopisto.

 

© Nuori Suomi ry  


 
  Siirry Lastenliikeiltapaiva sivuille sponsorit
liikuntaleikki liikuntavinkki