Siirry Nuori Suomi -organisaation sivuille
 

Lapsi ohjattavana

 

Lasten kehitystaso määrittää onnistuneen ohjaamisen edellytykset. Kehitystaso voidaan määritellä erikseen motoriselle, kognitiiviselle ja sosioemotionaaliselle kehityksen osa-alueelle.

 

Jokaisen lapsen kehittyminen on yksilöllistä. Siitä huolimatta muutamilla ikäkausiin liittyvillä yleisperiaatteilla voidaan kuvata ohjauksessa huomioitavia asioita.


3–5-vuotiaat

-      Lapsi huomaa ympäriltään kaiken. Poistamalla liikuntatilasta kaikki ylimääräiset välineet ja ärsykkeet helpotat lapsen keskittymistä.

-      Käytä selkeitä sanoja ja lyhyitä lauseita. Anna lyhyet ohjeet ja käynnistä toiminta heti sen jälkeen.

-      Käytä värejä, kuvia, esineitä tms. visuaalista viestiä puheen tukena.

-      Organisoi toiminta siten, että jokaiselle lapselle tulee mahdollisimman paljon liikettä liikuntatuokion aikana. Järjestä useita toimintapisteitä.

-      Järjestä suorituspaikat riittävän kauas toisistaan, jotta lapsi jaksaa keskittyä omaan tekemiseensä.

-      Lapsi puuhailee mielellään yksikseen. Hänellä voi olla pari, mutta käytännössä he toimivat ”yksin yhdessä”.

 

-     Sopiva liikuntaryhmän koko on 5-10 lasta.

-     Sopiva liikuntatuokion kesto on 20-40min.

 


6–8-vuotiaat

-      Rajaa liikkumisalue selkeästi konkreettisin ja yhdessä sovituin merkein. Lapset ovat uteliaita tutustumaan ympäröivään tilaan ja leviävät helposti ohjaajan katseen ulottumattomiin ilman konkreettisia aluemerkkejä.

-      Käytä ohjauksessa liikkumisen perussanastoa ja seuraa, ymmärtävätkö lapset mitä tarkoitat. Varaudu konkretisoimaan (esim. näyttämään mitä tarkoittaa koukistus tai ojennus).

-      Käytä ohjauksen tukena yksinkertaisia kuvia liikkeen/toiminnan ydinkohdista.

-      Anna selkeät ohjeet lyhyesti ja käynnistä toiminta mahdollisimman pian. Lisäohjeita ja tarkennuksia voi antaa sen jälkeen, kun toiminta on ollut jo käynnissä.

-      Lapsi kykenee parityöskentelyyn.

-      Sopiva liikuntaryhmän koko on 10-15 lasta.

-      Sopiva liikuntatuokion pituus on 30-60min.

       

 

9–12-vuotiaat

-      Lapsi jaksaa keskittyä pitkiäkin aikoja uuden asian opetteluun, kunhan vain innostuu opeteltavasta aiheesta.

-      Motivoi lasta opettelemaan uusia taitoja. Kerro, missä tilanteessa kyseistä taitoa tarvitaan ja mitä hyötyä taidonoppimisesta on.

-      Käytä ohjauksessa eri liikuntamuotojen peruskäsitteitä, jotta lapset oppivat käsitteet.

-      Konkretisoi verbaalista ohjausta kuvien avulla. Tarkista aina, että lapset ovat ymmärtäneet mitä tarkoitat.

-      Lapset nauttivat yhdessä tekemisestä. Anna pari- ja ryhmätehtäviä.

-      Käytä lapsia apuohjaajina. Lapset oppivat nopeasti auttamaan toisiaan ja antamaan palautetta.

-      Sopiva liikuntaryhmän koko on 10-20 lasta.

-      Sopiva liikuntatuokion pituus on 45-90min.

        

 

Lue aiheesta lisää:

Brotherus, A., Hytönen, J. & Krokfors, L. 2002. Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka. Helsinki: WSOY.

Numminen, P. 1997. Kuperkeikka varhaiskasvatuksen liikunnan didaktiikkaan. Helsinki: Lasten keskus.

 

© Nuori Suomi ry


 
  Siirry Lastenliikeiltapaiva sivuille sponsorit
liikuntaleikki liikuntavinkki