Siirry Nuori Suomi -organisaation sivuille
 

Lapsen erityispiirteitä


 

Ohjaajan on hyvä etukäteen selvittää, onko toimintaan osallistuvilla lapsilla joitain sellaisia erityispiirteitä, jotka hänen tulisi osata etukäteen huomioida. Selvitä lasten mahdolliset tuen tarpeet ja sairaudet, ja se miten ne vaikuttavat lapsen toimintakykyyn, liikkumiseen tai osallistumiseen.

Muista, että diagnoosi pelkästään ei kerro mitään lapsen toimintakyvystä ja liikkumistaidoista. Uuden ryhmän aloittaessa tai uuden lapsen tullessa mukaan toimintaan osaava ohjaaja havainnoi jokaisen lapsen liikkumisvalmiuksia siihen sopivien harjoitteiden avulla (esim. kehonosien tanssi).

Tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää ja hyödyllistä kaikille. Vanhempien asiantuntemusta kannattaa hyödyntää apuvälineiden ja muiden tukimuotojen hankkimista ja käyttämistä koskevissa kysymyksissä.


Joitakin liikuntatilanteissa huomioitavia erityispiirteitä:

·         Astma voi rajoittaa lasten liikkumista. Astmaatikko ei ehkä pysty liikkumaan metsässä runsaimpina siitepölyaikoina tai hän ei voi osallistua yhteisretkelle hevostilalle. Joillekin lapsille esimerkiksi hernepussit saattavat aiheuttaa astmakohtauksen. Ota etukäteen selvää, miten mahdollinen astmakohtaus hoidetaan (esim. onko lääkkeitä?).

·         Rasitusastmasta kärsiviä nuoria lapsia kannattaa muistuttaa astmapiipun käytöstä ennen liikuntatuokion alkua.

·         Allergia saattaa rajoittaa ruokailua erilaisilla retkillä. Selvitä ruoka-aineallergiat hyvissä ajoin ennen retkeä. 

·         Ampiaisen pisto saattaa aiheuttaa joillekin lapsille voimakkaan allergisen reaktion. Vältä ulkoleikkejä kukkivien pensaikoiden lähettyvillä.

·         Ylipaino heikentää lapsen kestävyyttä ja siksi ylipainoinen lapsi väsyy muita nopeammin. Huomioi väsymys hienovaraisesti, mutta kannusta lasta liikkumaan oman jaksamisensa mukaisesti.

·         Diabeetikoilla on erittäin tärkeää huolehtia veren sokerin tasosta. Pieni lapsi ei välttämättä muista itse huolehtia asiasta, joten varaa mukaasi mehua tai hunajaa. Niistä saat nopean ensiavun, jos lapsen veren sokerit pääsevät laskemaan.

·         Vesi tai kirkkaat välkehtivät valot saattavat laukaista epileptisen kohtauksen. Varmista ennen uimaan menoa, että ryhmässäsi ei ole epileptikkoa, jonka kohtauksen laukaisee välkehtivä vesi. Tällaista lasta täytyy tarkkailla jatkuvasti. Mahdollisen kohtauksen aikana ennaltaehkäise hukkumisvaara.

·         Voimakas migreenikohtaus saattaa ilmetä yllättävän nopeasti. Selvitä etukäteen, miten migreenikohtaus hoidetaan. Tärkeintä on ennaltaehkäistä mahdollinen loukkaantuminen esim. pelitilanteessa, kun pelaaja ei enää näe, miten hän pääsee pois kentältä.

·         Sydänvikoja on hyvin erilaisia. Ne saattavat vaikuttaa lapsen kestävyyteen ja siksi sinun on hyvä tietää, että et vaadi sydänvikaiselta lapselta samanlaisia kestävyyssuorituksia kuin muilta lapsilta. Selvitä lapsen vanhemmilta, miten sydänvika vaikuttaa liikkumiseen.

·         CP-vamma tai jokin muu neurologinen kehityshäiriö saattaa liittyä lapsen kömpelyyteen. Selvitä onko lapsen liikkumisessa joitain rajoitteita. 

 

Lue aiheesta lisää:

Vuori, I., Taimela, S. & Kujala, U. (toim.) 2005. Liikuntalääketiede. Hämeenlinna: Duodecim.

Heikinaro-Johansson, P. & Kolkka, T. 1998. Koululiikuntaa kaikille. Helsinki: Opetushallitus.

 

© Nuori Suomi ry 

 

 


 
  Siirry Lastenliikeiltapaiva sivuille sponsorit
liikuntaleikki liikuntavinkki