Siirry Nuori Suomi -organisaation sivuille
 

Kausisuunnitelma

 

Kausisuunnitelma sisältää koko toimintakauden. Siinä pyritään huomioimaan:

·         miten eri vuodenajat hyödynnetään toiminnassa mielekkäällä tavalla

·         miten saatavilla (tai käytössä) olevat harjoituspaikat käytetään monipuolisesti

·         miten erilaiset lomat, leirit, kilpailut ja muut tapahtumat ajoittuvat kauden aikana

·         miten toiminnan seuranta ja harjoitusvaikutusten arvioiminen tehdään

·         miten lasten vanhempiin pidetään yhteyttä. Mitä tietoja vanhemmilta täytyy kerätä mahdollista yhteydenpitoa varten

Anna toimintakauden alussa kirjallinen kausisuunnitelma myös lasten vanhemmille. Siitä kotiväki voi hyvin seurata, milloin loma-ajat, retket ja muut merkittävät tapahtumat ovat odotettavissa. Kun vanhemmat pystyvät ennakoimaan eri tapahtumat hyvissä ajoin, se luo luottamuksellista ilmapiiriä myös ohjaajan ja vanhempien välille sekä parantaa edellytyksiä yhteistyölle. Kausisuunnitelma voi toimia myös lapsen motivointikeinona ja kehittymisen seurannan välineenä.

 

Kuukausisuunnitelmassa suunnitellaan kuukauden tai neljän viikon toiminta. Viikkosuunnitelma kattaa yhden viikon toiminnat. Kuukausi- ja viikkosuunnitelman tavoitteena on:

·         varmistaa kaikkien taitojen sekä ominaisuuksien monipuolinen harjaannuttaminen 

·         suunnitella välineiden ja telineiden monipuolinen käyttö

·         suunnitella omaehtoisen liikkumisen ja harjoittelun mahdollisuudet

·         suunnitella omaehtoisen ja ohjatun liikunnan määrä ja sisällöt sekä varmistaa riittävän levon saaminen

 

© Nuori Suomi ry 

 


 
  Siirry Lastenliikeiltapaiva sivuille sponsorit
liikuntaleikki liikuntavinkki