Siirry Nuori Suomi -organisaation sivuille
 

SUUNNITTELEN LIIKUNTAA -PALVELUN SANASTO

 

Tässä sanastossa on nimenomaan tässä palvelussa käytetyt lasten liikunnan termit, jotka saattavat hieman poiketa yleisestä käyttötavastaan.

 

 

Liikuntatehtävä tarkoittaa yksittäistä liikuntaharjoitetta, peliä, leikkiä tms.

 

Liikuntatuokio tarkoittaa liikkumiseen/liikunnanohjaukseen kerrallaan käytettävää ajanjaksoa, joka koostuu yhdestä tai useasta liikuntatehtävästä.

 

Muuntelu tarkoittaa vaihtoehtoisia toimintaympäristöjä, joissa harjoite voidaan toteuttaa sellaisenaan tai pienin muutoksin.

 

Sovellettavuudella tarkoitetaan harjoitteen sopivuutta erityistukea tarvitseville lapsille.

 

Tiedoilla ja käsitteillä tarkoitetaan asioita ja termejä, jotka lapsen tulisi harjoitteeseen liittyen tietää ja/tai, jotka hän voi harjoitteen avulla ymmärtää.

 

Toimintamuodoilla tarkoitetaan toiminnan luonteen ja ohjaajan roolin osalta toisistaan poikkeavia liikuntatehtäväryhmiä.

 

Toimintaympäristö on alue, paikka tai tila, jossa toiminta/liikkuminen tapahtuu.

 

Yhteistyö ja tunnekokemuksilla tarkoitetaan toisten huomioimista ja vuorovaikutusta sekä toiminnan synnyttämiä tunteita (ilo, suru, pettymys jne.) ja niiden säätelyä.


 
  Siirry Lastenliikeiltapaiva sivuille sponsorit
liikuntaleikki liikuntavinkki