Siirry Nuori Suomi -organisaation sivuille

Käyttöehdot ja seloste käsittelytoimista

 

Yleistä

Suunnittelen liikuntaa -palvelu on Nuori Suomi ry:n luoma ja Olympiakomitean ylläpitämä palvelu, joka on tarkoitettu kaikille lapsia liikuttaville.


Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityminen tehdään vain kerran. Rekisteröityessäsi Suunnittelen liikuntaa -palveluun tietosi tallentuvat Olympiakomitean rekisteriin. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.


Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Käyttäjällä on lupa käyttää palvelua ja tulostaa palvelun aineistoa omaan käyttöön. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.   

 

Palvelun käyttäjän on noudatettava tekijänoikeuslakia (404/1961) siihen voimassaolevine muutoksineen.

 

Palveluun saa tehdä linkin osoitteeseen www.suunnittelenliikuntaa.fi.

 

 

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvän tavan mukaisesti.  

 
 

Palveluntuottajan vastuu

Palveluntuottaja ei ole vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

 

 

Palvelun toimintojen muuttaminen tai palvelun lopettaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Palveluntuottajalla on myös oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen koska tahansa.

 

  

**** 

Seloste tietojen käsittelytoimista
Suunnittelenliikuntaa.fi

 

Rekisterinpitäjä:

Suomen Olympiakomitea ry
Valimotie 10, 00380, Helsinki
y-tunnus 0202238-5
09 348121
lastenliikeiltapaiva@olympiakomitea.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Maria Ulvinen, maria.ulvinen@olympiakomitea.fi, puh. 0400436493 

 

Rekisterin nimi:

Suunnittelen liikuntaa -palvelu, suunnittelenliikuntaa.fi 

 

Rekisterin kuvaus

Suunnittelen liikuntaa -palvelu on kaikkien liikuntaa ohjaavien leikki- ja harjoitekirjasto. Palveluun on kerätty suuri määrä liikuntaleikkejä ja harjoitteita, jotka ovat ilmaiseksi kaikkien varhaiskasvattajien, opettajien, valmentajien ja kerho-ohjaajien käytettävissä rekisteröitymisen jälkeen. Omat suunnitelmat voi tallentaa rekisteröitymisen jälkeen. 

 

Palvelun tuottaa ja rekisteriä ylläpitää Suomen Olympiakomitea ry. Olympiakomitea käyttää kirjautumistietoja ja rekisteriä palvelun käyttäjäroolien sekä käyttömäärien seurantaan, jotta palvelua voidaan jatkokehittää vastaamaan käyttäjien tarpeita. Käyttäjille tarjotaan myös mahdollisuus tilata ilmaiseksi Olympiakomitean lasten liikuntaan liittyvä uutiskirje. 

 

Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymisen. Rekisteröityminen tehdään vain kerran.
Rekisteröitymisvaiheessa palveluun kirjataan nimi, sähköpostiosoite, osoitetiedot, synnyinmaa sekä käyttäjän rooli lasten liikuttajana. Lisäksi palveluun luodaan oma salasana. Halutessaan rekisteröityjä voi sallia omien tietojen luvuttamisen kaupallisiin tarkoituksiin ja tilata Olympiakomitean Lasten Liike -uutiskirjeen. 

 

Kaikki kerätyt tiedot tallentuvat Olympiakomitean omiin rekistereihin, eikä niitä jaeta eteenpäin kolmansille osapuolille. Käyttäjän omat tuntisuunnitelmat tallentuvat hänen henkilökohtaisille sivuille. 

 

Henkilötietojen tarkistaminen, muokkaaminen ja omien tietojen poistaminen

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee omat henkilötietonsa ja voi hallinnoida sekä ylläpitää niitä ja markkinointiasetuksia Omat tiedot -sivulla. Oman käyttäjätilin voi poistaa lähettämällä sähköpostia lastenliikeiltapaiva@olympiakomitea.fi -osoitteeseen. 

 

Uutiskirjerekisteristä on mahdollista poistua klikkaamalla uutiskirjeessä olevaa poistumislinkkiä. Uutiskirjerekisterin tietoja säilytetään kahdesta viiteen vuotta, jonka jälkeen Olympiakomitea on velvollinen hävittämään tiedot. Uutiskirjerekisterin tietoja ei luovuteta muille osapuolille. 

 

Käyttäjän omat tuntisuunnitelmat voi poistaa Omat suunnitelmat -välisivulta.  

 

Apua ja tukea saa osoitteesta lastenliikeiltapaiva@olympiakomitea.fi 


 
  Siirry Lastenliikeiltapaiva sivuille sponsorit
liikuntaleikki liikuntavinkki